ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย เอกสารจดหมายเหตุประเภทเเผนที่และแบบแปลน เป็นดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุพร้อมแนบไฟล์ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

(จำนวนผู้เข้าชม 670 ครั้ง)